شرکت بهنام پیشرو کیش پس از مزایده سوم پرسپولیس اطلاعیه‌ای صادر کرد