هفت الماس به مصاف ثامن مشهد می رود/ استعفای رئیس هیئت کشتی قزوین