دیدار صمیمانه استاندار کرمانشاه با چهره های برجسته عرصه ادب و هنر