آتش سوزی در رستوران/ سه نفر از کارگران نجات یافتند