در مورد مصرف کوکائین در لیگ برتر حرف نزده‌ام/ بحث ترامادول در دست راستی آزمایی است