امضای تفاهم نامه همكاري بين اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش شهرستان مراغه