16 طرح به ارزش بیش از 5.1 میلیارد دلار آماده معرفی به سرمایه گذاران خارجی