برگزاری مراسم قرائت دعای ام داود در جمع دانشجویان معتکف رشت