ونگر: برنامه‌هایم برای فصل نقل‌و‌انتقالات تابستان تغییر کرده است