محرومیت 3 جلسه‌ای مربی سپاهان و تذکر کتبی به کریم باقری