بهنام پیشرو کیش پس از رد شدن در مزایده بیانیه صادر کرد/به تصمیمات گرفته شده احترام می گذاریم و تمکین م