سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع معلمان نمونه سراسر کشور