مدیرعامل سایپا:قطعا بااستعفای جلالی مخالفت می کنم/با دایی تلفنی هم حرف نزدم