برنامه‌هاى عمان به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد