بصیرت یک‌شبه به دست نمی‌آید/ اصلاح‌طلبان به خدا و پیغمبر دروغ بستند/باید راه درست استفاده از اینترن