بررسی دیدار با کنیا در جلسه دپارتمان تیم ملی فوتبال