(تصویر) پرحرفی اردوغان قهرمان دوچرخه‌سواری را فراری داد