اکران «قصه‌ها« عقب افتاد/ «نهنگ عنبر» و «خانه دختر» هم از نمایش بازماندند