مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه علمی کاربردی گلستان برگزار می‌شود