نماینده پارلمان عراق: سفر «بارزانی» به آمریکا در راستای طرح تجزیه عراق صورت گرفت