امیدوارم پسرم تا جایی که لیاقتش را دارد پیشرفت کند/ شرایط‌مان با باخت به پرسپولیس بدتر شده است