تعداد تراکنش‌های نمایشگاه احتمالاً بالغ بر ۲ میلیون خواهد بود