ارائه لیست طلبکاران خارجی در هیات‌مدیره استقلال/ بازیکنان و کادر فنی پاداش می‌گیرند