سامسونگ در بازار تلفن های هوشمند کشور چین مقام چهارم را دارد