برای خرید استقلال و پرسپولیس پول کافی نیست؛ «اهلیت» خریداران بررسی می‌شود