برگزيدگان نخستين «جایزه جهانی عكس اربعین» معرفي شدند