چرخش چرخ ورزش هم به چرخش سانتریفیوژها گره خورد!/ محمود گودرزی:تاثیرات می تواند حوزه ورزش را نیز متنعم