نخستین اظهارات خواننده اولین آلبوم رپ در ایران+تصویــر