گزارش خبرنگار CNN از حضور در نماز جمعه تهران: اینجا همه مخالف گفتگو با آمریکا هستند!