ابلاغ دستورالعمل جدید به بانک‌ها/ اجرای مصوبات از ۱۶ اردیبهشت