تلاش برای ترویج افکار ناب اسلامی از اولویت‌های سپاه است