جلسه دپارتمان تیم‌ملی فوتبال/ بررسی دیدار دوستانه با کنیا