ثبت نام 288 هزار نفر برای پرداخت جریمه سربازی/ انجام ثبت نام دوم در نیمه اول سال 94