وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم گام‌های بلندی برداشته است