آیت الله هاشمی رفسنجانی: نگذاریم جامعه دچار تشتت شود/عبور از گردنه تحریم، از گردنه جنگ سخت تر نیست/بی