هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد/ کاهش 34 واحدی شاخص از غلظت آلاینده‌ها کاسته است