برگزاری جشنواره بین المللی شکستن مرزهاست/ارشاد دوره صبوری را طی می‌کند