تذکر کتبی به پرسپولیس و سپاهان و جریمه یک جلسه‌ای مدافع تراکتورسازی