سالانه بیش از 14 میلیون مسافر از مرز های زمینی کشور تردد می کنند