آیت الله هاشمی رفسنجانی: نگذاریم جامعه دچار تشتت شود