پرهیز از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش/ لزوم اعتلای منزلت اجتماعی و معیشت فرهنگیان کشور