بهرام افشارزاده: مهمترین موضوع جلسه امروز، چگونگی حمایت اسپانسر در بازی‌های آینده بود