برگزاري يادواره شهداي دانشجو استان لرستان در دانشکده سما خرم آباد