سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست: بنزین‌های پتروشیمی آلوده است