برگزاری دوره‌های آموزشی در ادارات شهرستان‌های ملارد و شهریار را با جدیت پیگیری می‌کنیم