استفساریه کسر بیمه از اضافه کاری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود