گزارشی از بازیکنان خارجی بدهکار/تایید پرداخت پاداش به آبی‌پوشان