غرفه ترکمنستان در نمایشگاه جهانی «اکسپو-2015»+تصاویر