تذکر به باقری و محرومیت سه جلسه‌ای بصیرت/ پرسپولیس و تراکتورسازی جریمه نقدی شدند