همایش «راهکارهای موفقیت در علم حقوق» در دانشگاه پیام‌نور بیرجند برگزار می‌شود